OMI – ORTOPEDISK MEDICIN

OMI – ORTOPEDISK MEDICIN

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde för diagnostisering och icke operativ behandling av rörelseorganens skador och sjukdomar. Utbildningen är internationell och är samma för läkare och sjukgymnaster och löper över ca 4 år. Syftet med utbildningen är att erhålla specialiserade kunskaper i att ställa klinisk diagnos och beroende av den välja rätt behandling och utföra den korrekt. En ortopedmedicinskt specialiserad sjukgymnast arbetar med diagnostisering, behandling och rehabilitering av rörelseorganens mjukdelar; muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner i nacke, bröstrygg och ländrygg.

Behandlingstekniker som används är bl a:

Tvära friktioner

Tvära friktioner är en specifik massageteknik där massagen går tvärs över skadad muskel-,
sen- eller ligament.
Stövågsbehandling

En effektiv behandlingsmetod där man med medicinsk apparatur åstadkommer en kraftig
igångsättning av kroppens läkningssystem. Läs mer om stötvågsbehandling under fliken
”Stötvågsbehandling”
Mobilisering och manipulation


När rörligheten i en led är nedsatt p.g.a. ärrvävnad, kapsulär kontraktur, fritt intraartikulärt
fragment (ledmus) eller diskprotrusion/skada och patienten själv inte lyckas återskapa en
normal rörlighet på egen väg, kan det vara nödvändigt att använda passiv mobilisering eller
manipulation för åstadkomma detta. Passiv mobilisering kännetecknas av upprepade passiva
rörelser av påverkad led.Manipulation är ett litet övertryck eller övertöjning i leden, med

hög hastighet och litet rörelseutslag efter det att leden passivt ställts in i dess normala
ytterläge.
Traktion

Under traktion separeras ledytorna, manuellt eller med apparatur.
Töjning

Töjning av muskulatur/bindväv används för att öka rörligheten i led, lednära struktur och
vid kort/stram muskulatur.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.