STÖTVÅGSBEHANDLING

STÖTVÅGSBEHANDLING

Med radiell stötvåg förmedlas en tryckvåg i önskad vävnad vilken syftar till att påskynda
läkningsprocess, minska smärta och reducera kalkinfällning/ärrvävnad.

Stötvågsbehandling användas bl a vid:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.